AUTORSKÉ PRÁVA

Za obsah zodpovedá:
Obec Leithaprodersdorf
Schulgasse 1
2443 Leithaprodersdorf

T +43 2255 6203
E-Mail: post@leithaprodersdorf.bgld.gv.at
Web: www.leithaprodersdorf.at

Texty:
Juraj Bartík, Igor Bazovský, Leopold Cecil, Zdeněk Farkaš, Peter Nagy, Franz Sauer, Vladimír Turčan
Preklady: Igor Bazovský, Andrea Šuttová
Lektorat: Nikolaus Hofer

Webstránka poskytuje informácie návštevníkom a užívateľom cyklotrasy Longinus. Napriek vynaloženému úsiliu pri tvorbe textov za prípadné chyby nenesieme zodpovednosť ani neručíme. Nezodpovedáme ani za aktuálnosť, správnosť či úplnosť poskytnutých informácií. Predovšetkým nie je možné uplatňovať právne nároky odôvodnené použitím sprístupnených informácií. To isté platí aj pre obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na externé stránky. Obec nemá žiadny vplyv na webové stránky, na ktoré sa cez takéto odkazy pristupuje, a preto nezodpovedá za ich obsah a nemôže zaň niesť ani zodpovednosť. Obsah webovej stránky, použité fotografie a sťahovanie Cyklotrasy Longinus podliehajú autorským právam.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používanie webstránky obce Leithaprodersdorf je zásadne možné bez uvedenia akéhokoľvek osobného údaja. Získanie špeciálnych informácií zo stránky môže byť podmienené spracovaním osobných údajov. Výzve na uvedenie osobných údajov bez právneho dôvodu bude predchádzať vyslovenie súhlasu. Spracovanie osobných údajov ako napríklad meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby je vykonávané v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov obce Leithaprodersdorf. Z dôvodu ochrany osobných údajov môže každá dotknutá osoba využiť alternatívny spôsob poskytnutia osobných údajov – napríklad telefonicky. Osobné údaje budú po uplynutí zákonom stanovnej doby na ich uchovávanie automaticky vymazané.

sk_SKSlovenčina