expanzia rímskej ríse

ČÍSLO 2 / II

Marcus Vinius Longinus

Veterán rímskej armády v Leithaprodersdorfe

Foto: Ubi erat lupa – O. Harl

Z vápencového pieskovca vyhotovená 2,32 m vysoká náhrobná stéla nepocháza z bezprostredného okolia Leithaprodersdorfu ale z viac ako 50 km vzdialeného kameňolomu pri Hainburgu.

Tu je pochovaný
Marcus Vinius Longinus,
veterán prvej »pomocnej« légie,
zosnulý vo veku 50 rokov.
Náhrobok nechal otcovi vyhotoviť Marcus, syn,
počas života matky Mariccie, dcéry Nunnie.

Život legionára Marka Vinia Longina od základu zmenilo ukončenie vojenskej služby. V armáde strávil dlhé roky v légii Legio I Adiutrix v tábore v Mogontiacu (Mainz, Nemecko) bojovými cvičeniami, strážnou službou, praním oblečenia, čistením zbraní, ubytovní, stajní a latrín, pripravou stravy, budovaním tábora, ciest a mostov, ako aj prácou na poľnohospodárskych zariadeniach patriacich légii. Aj keď sa neustále počítalo s nasadením v boji, šlo o výnimku, ako v rokoch 83 a 85 po Kr., keď légia podnikla spoločne s inými jednotkami vojnové ťaženie proti Chattom, sídliacim v dnešnom Hessensku.

Na výzvu vstúpiť do armády zareagoval približne 18 ročný Longinus okolo roku 68 po Kr. v provincii Hispania (dnešné Španielsko) - snáď z túžby po dobrodružstve, snáď tiež kvôli pravidelnému žoldu a zaistenému materiálnemu zabezpečeniu - aby cisárovi slúžil ako vojak z povolania na hraniciach obrovskej Rímskej ríše. V roku 85/86 po Kr. - Longinus bol v najlepších mužských rokoch - preložili légiu od Rýna do Panónie, kde bola na južnom brehu Dunaja pričlenená k posádke v Brigetiu (Komárom, Maďarsko).

Tu ho okolo roku 92/93 po Kr. slávnostne prepustili z jednot-ky a oslobodili od prísahy, ktorú zložil cisárovi pri vstupe do armády. Vybavený peniazmi, ktoré mu ako prepustené-mu prislúchali a s dokladom o uvoľnení z armády nakoniec opustil posádku, aby spolu so svojou družkou Marriciou, s ktorou sa už smel oženiť, nadobudol v oblasti dnešného Leithaprodersdorfu usadlosť s kusom zeme, kde vo veku 50 rokov, teda okolo roku 100 po Kr, zomrel. Zvyšky spáleného tela boli zhrnuté do urny a pochované na pohrebisku pod na-sypanou mohylou, ktorú nechal jeho syn označiť náhrobným kameňom.

Foto: 7reasons

Virtuálna rekonštrukcia pohrebiska zo staršej doby rímskej v mieste Kreuzäckern v Leithaprodersdorfe. Tu boli uložené aj urny Marca Vinia Longina a jeho manželky Mariccie.

Foto: Bundesdenkmalamt – F. Sauer

Náhrobný kameň vyhotovený pre Marka VInia Longina a jeho maželku Maricciu po odkrytí v roku 2008. Veľa rokov po pohrebe, v 3.-4. storočí po Kr. použili kameň na za-krytie iného hrobu

Foto: Uwe Brodrecht

Legionár počas výcviku v období pred odchodom z armády.

sk_SKSlovenčina