expanzia rímskej ríse

ČÍSLO 20 / XX

Tiberius PROTI MAROBUDOVI

Ťaženie rímskej armády proti Markomanom v roku 6 po Kr.

Okrem kmeňa Markomanov nezostal v Germánii už nijaký kmeň, ktorý by si mohli Rimania podrobiť. Tí pod vedením svojho vodcu Marobuda opustili svoje bývalé sídla a usídlili sa v rovinách obkolesených Hercýnskym lesom.

Marobud bol potomok vznešeného rodu a mal odvážnu myseľ - barbarom bol skôr svojim pôvodom než rozumom. Tento muž sa rozhodol vzdialiť sa so svojim ľudom od Rimanov, ujsť pred zbraňami mocnejších a usadiť sa na miestach, kde boli jeho zbrane najmocnejšie. Obsadil preto spomínané oblasti a podrobil si susedov vojnou, alebo zmluvami.

V armáde, ktorá chránila jeho ríšu, dosiahol neprestajnými cvičeniami takmer rímsku disciplínu. V krátkom čase mal vojsko o sile 70 000 pešiakov a 4 000 jazdcov, ktoré pripravil vojnami so susedmi na väčšiu úlohu.

Tohto muža a túto krajinu sa Tiberius rozhodol napadnúť z rôznych strán. Sentius Saturnius dostal za úlohu pochodovať so svojimi légiami do Boiohaema (tak sa nazýva krajina, ktorú Marobud obýval) a presekať cestu nepriechodnými lesmi. Sám plánoval vyraziť proti Markomanom s vojskom z Carnunta - miesta v Norickom kráľovstve, ktoré leží najbližšie pri ich hraniciach.

Tiberius už pripravoval zimné tábory na Dunaji a bol od nepriateľského predvoja vzdialený päť dní pochodu. Légie, ktoré mal priviesť Saturninus, boli takmer rovnako vzdialené od nepriateľa a mali sa o pár dní spojiť s Tiberiom. Ale vtedy sa Panónia, ktorej dlhotrvajúci mier dodal odvahu a bojovú silu, chopila zbrane. Bolo treba dať prednosť nevyhnutným úlohám pred slávnymi činmi. Zdalo sa, že nie je bezpečné pustiť sa s vojskom do vnútrozemia Germánie a Itáliu nechať napospas blízkemu nepriateľovi.

VELLEIUS PATERCULUS, Dejiny Ríma, 2. kniha, 108–110.

Foto: Ralf Zeeh

KRONIKA

Jazdecká helma s tvárovou maskou z parádnej výstroje veliteľa jazdy.

Velleius Paterculus
* okolo roku 20/19 pred Kr.
† po roku 30 po Kr.


Ako dôstojník jazdy tiahol Velleius Paterculus s Tiberiom do Germanie, ktorú spoznal počas početných ťažení. Medzi rokmi 6 a 8 po Kr. sa zúčastnil ako štábny dôstojník a veliteľ légie na potlačení panónskeho povstania. Okolo roku 29/30 po Kr. napísal historické dielo.

Grafik: Franz Siegmeth

Proti Marobudovi a Markomanom bolo v rámci veľkolepo naplánovanej vojenskej operácie nasadených 12 légií s 80 000 profesionálnymi vojakmi.

Foto: Creative Commons

K boju pripravení legionári na pochode.

sk_SKSlovenčina