Z DEJÍN REGIÓNU

ČÍSLO 24 / XXIV

BOJISKO - SKLADISKO - COLNICA

Kittsee v stredoveku

Oblasť okolo Kittsee mala v stredoveku veľký strategický význam. Vojskám približujúcim sa zo západu ponúkala rovina siahajúca až po dunajské nivy možnosť postupovať po obchvate Hundsheimských vrchov v širokej bojovej formácii až k ceste spájajúcej Bratislavu, ležiacu na severnom brehu Dunaja, s Viedňou a Rakúskom. Takáto výprava mohla mať však aj fatálny koniec, dôkazom čoho bol aj osud účastníkov východofranského ťaženia, ktorých uhorské vojsko dňa 4. júla 907 vylákalo do pasce a následne, až do posledného muža, pobilo.

V lete 1052 bivakovali vojská Svätej rímskej ríše na brehu riečnej sľučky, ktorá bola ešte pred niekoľkými desaťročiami jasne viditeľná, a obliehali Bratislavu z lodí plávajúcich po hlavnom toku Dunaja. Blokádu však prerušili, keďže južný svah hradného kopca nebolo možné takýmto spôsobom zdolať. V neposlednom rade aj zásluhou intervencie pápeža pri jeho osobnej návšteve bojiska.

Počas svätodušného týždňa v roku 1189 cisár Fridrich Barbarosa, na ceste do Jeruzalema s 15 000 križiakmi, rozložil svoj stanový tábor pri Kittsee, kde zotrval až kým nezískal súhlas uhorského kráľa na presun vojska cez jeho územie. Je možné, že na okraji riečnej sľučky už stál nížinný hrad, ktorý slúžil ako stanica na preclievanie tovaru obchodníkov na ceste z a do Bratislavy.

V každom prípade ukázali archeologické vykopávky uskutočnené pred niekoľkými rokmi v oblasti „Starého hradu“, že v 13. storočí komplex pozostával z mohutnej kruhovej veže obohnanej múrom a priekopou. Výnosná mýtna stanica plnila tiež funkciu administratívneho centra s vplyvom na správu, síce malého avšak s veľkým hospodárskym potenciálom podriadeného územia. Uhorský kráľ ho preto prenajímal za stále vyšší a vyšší nájom.

Sústavné opatrenia na udržanie status quo viedli spočiatku k sotva badateľným zmenám vzhľadu hradu. Svoju dnešnú podobu získal hrad počas 15. a 16. storočia, kedy bola odstránená úzka veža a v duchu dobového vkusu nahradená priestrannými stavbami vybudovanými pozdĺž obvodového múru. Pred niekoľkými rokmi sa budova poškodená počas 2. svetovej vojny dostala opäť do súkromných rúk a po citlivej rekonštrukcii slúži svojím majiteľom ako rezidencia.

Foto: Mapire

Kittsee na mape z jozefínskeho obdobia (1782/1785).
Hrad leží na okraji dunajskej sľučky, od ktorej vedie cesta smerom do Bratislavy.

Foto: Novetus/ N. M. Izarra

Počas archeologických vykopávok v rokoch 2013 a 2014 boli v priestore vnútorného nádvoria hradu odhalené základy kruhovej veže z 13. storočia.

Foto: Novetus/ B. Lang

Foto: M. Zechner

Foto: Bundesdenkmalamt/ F. Sauer

Pohľad z východu na hradby v počiatočnej fáze rekonštrukčných prác. Viacnásobné vylepšenia a opravy sú dôkazom početných násilných udalostí, ktorým bol hrad, ale aj mesto a jeho obyvatelia v priebehu storočí opakovane vystavovaní.

sk_SKSlovenčina